วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

PeaceMaker Mission in deep South.

PeaceMaker Mission in deep South.

To create harmony
To make peace
To fight with Corona Virus
To beat CoViD-19 by informations.

“กกล. ฉก.ทอ.9”
ปฏิบัติการบินกระจายเสียง
ด้วยภาษามลายู-ไทย
ให้ข่้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
และข้อปฏิบัติ ในช่วงCoViD-19
แก่ชาวปัตตานี

เครื่องบินAu 23-PeaceMaker ของ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9(กกล.ฉก.ทอ.9) ขึ้นปฏิบัติภารกิจบินกระจายเสียง เฉพาะกิจพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับCoViD-19 ทั้งภาษามลายูและภาษาไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ตามสั่งการของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้รับข่าวสารที่ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ทั้ง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

รวมทั้งขอความร่วมมือในการละหมาด ที่บ้าน แทน ที่มัสยิด เพื่อลดแพร่ระบาด ของเชื้อ หลังจากมีการเสียชีวิต และผู้ตืดเชื่อในพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น

โดยมี นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผบ.กกล.ฉก.ทอ. 9 นำทีมศูนย์ปฏิบัติการ กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยขึ้นบินกระจายเสียง 28 – 30 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

คลิป:กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!