วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ห่าง…..เพราะ “รัก” Social Distancing

 

เพลงรัก CoViD-19 แนว pop
จาก นักร้อง ดุริยางค์ทหารอากาศ
แจ่มๆ ใสๆ

รณรงค์ ให้ทุกคน ทิ้งระยะห่าง กัน
แม้ กายจะห่าง….. แต่ ใจยังรักกันเหมือนเดิม

รัก…..ให้ยิ่งห่าง…
ห่างกัน เพื่อวันชองเรา

🎶🎶🎶”ห่างกัน สักพัก
ห่างกัน เพื่อประเทศไทย….🎶🎶🎶

error: Content is protected !!