วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทอ.เตรียม ส่งเครื่องบิน Peacemaker….AU-23 บินกระจายเสียง ขอความร่วมมือ พี่น้องมุสลิม ใน3 จ. ชายแดนใต้ งดไปละหมาดรวมกันที่ มัสยิด เพื่อลดการแพร่ระบาด ของเชื้อCoViD-19

 

หน่วยบิน 5013 1 AU23 ไปสนับสนุนภารกิจ กกล.ฉก.ทอ.9 ของกองทัพอากาศ ที่ขึ้นบิน กระจายเสียง ในพื้นที่จ.ปัตตานี เทศบาลเมือง-มัสยิดกลาง อ.หนองจิก และ อ.โคกโพธิ์ และในพื้นที่ ยะลา และนราธิวาส วันนี้ และวัน-อาทิตย์

เพิ่อประกาศ”ขอความร่วมมืองดการละหมาดที่มัสยิด”เพื่อลดการแพร่ระบาด ของเชื้อCoViD-19เพราะเป็นการอยู่รวมกัน และใกล้กัน ในมัสยิด ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนัก

ทั้งนี้เพราะมีผู้เสียชีวิต และติดเชื้อในพื้นที่ขายแดนภาคใต้แล้ว

ทั้งนี้ ในภาพรวม ได้รับความร่วมมือ จากพี่น้องมุสลิมในระดับหนึ่ง

แต่ความที่เคยปฏิบัติกันมายาวนาน และความเชื่อ ทำให้ยังคงมีพี่น้องมุสลิมบางส่วน ยังปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาด ที่ มัสยิด

Wassana Nanuam

error: Content is protected !!