อากาศโยธิน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ทอ. ลุยล้าง ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

 

ปฏิบัติการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ของทหารอากาศ​ และจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พื้นที่สาธารณะ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

ครอบคลุมพื้นที่ภายในตลาดทุกโซน ลานจอดรถ ทางเท้า ถนน ป้ายรถเมล์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด

โดยแบ่งการปฏิบัติ ดังนี้
– ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน
– ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
– ชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ยังคงดำเนินการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อีกทั้งยังดำรงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค

error: Content is protected !!