วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ

27 มี.ค. 2020
1440

“ศปม.”
รณรงค์
ขอประชาชน
อยู่บ้าน
เสาร์-อาทิตย์ นี้
ขอทุกคน อย่าออกไปไหนเลย
ขอ แค่ 2 วันนี้ก่อน
อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ

:บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และหัวหน้า ศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง

error: Content is protected !!