วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระราชินูปถัมภิ์ ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019

error: Content is protected !!