วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เจล”SIRIVANNAVARI Bangkok

“เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรี ฯ”
ทรงทำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อ ด้วยพระองค์เอง
เพื่อทำ เจล”SIRIVANNAVARI Bangkok”พระราชทาน แก่แพทย์-พยาบาล ทั่วประเทศ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยิ่ง…..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ

โดยทรงผลิตเจล แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ ด้วยองค์เอง โดยใช้ชื่อ แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok

 

error: Content is protected !!