วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

น้ำใจ แม่บ้านทัพไทย

 

ส่ง เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง อาหารแช่แข็งฮาลาล ขนม น้ำดื่ม เครื่องใช้ต่าง ๆ ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา หลังตัองปิด รพ. กักตัว จนท. ทั้ง รพ.เหตุแพทย์-พยาบาล ติดเชื้อCoViD-19

“คุณตั๋น”จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการส่งต่อความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ในการนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารแห้ง อาหารแช่แข็งฮาลาล ขนม น้ำดื่ม เครื่องใช้ต่าง ๆ ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา

หลังพบว่ามีแพทย์จำนวน 1 ราย และพยาบาล จำนวน 2 รายได้รับเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการกักตัวผู้ร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอีกจำนวน 21 คน เพื่อสังเกตอาการ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาขนในพื้นที่

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปิดบริการ คงเหลือให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น รวมทั้งยังประสบความยากลำบากในด้านการดำรงชีพโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลและอาหารสำหรับบุคลากรที่ต้องกักตัวเอง (Self-quarantine)

นพค.42 จึงได้ส่ง จนถึงมือบุคลากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบความต้องการของโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ

error: Content is protected !!