วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“บิ๊กกบ” สวมหมวก หัวหน้า ศปม. ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-วิสาหกิจ ขอให้ปรับลดเวลา-วันทำงาน ช่วยพนักงาน ออกจากบ้านน้อยลง ช่วยหยุดยั้ง CoViD-19

27 มี.ค. 2020
802

 

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงนามหนังสือวันที่ 26มี.ค.63 แจ้งไปยัง 26 หน่วนงาน เพื่อปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่ 27มี.ค.เป็นต้นไป

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสCoViD-19 ตามมาตรการที่ สธ. กำหนดและการเว้นระยะห่างทางสังคม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายกราชบัณฑิตยสภา , เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , อัยการสูงสุด , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา , ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย , เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ , เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง , อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา , ประธานศาลปกครอง , เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ประธานสภาพัฒนาการเมือง , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก , และนายกพัทยา

error: Content is protected !!