วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” ย้ำ เคอร์ฟิว ทหาร ห้ามออกจากค่าย สั่ง ปิดประตู ค่าย 3 ทุ่ม ห้ามออกต่างจังหวัด ยกเว้นมีหนังสือ ผบช.อนุญาต

27 มี.ค. 2020
403

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน ที่ บก.ทบ.

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกทบ. เผยว่า ผบ.ทบ. เน้นย้ำ มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในส่วนของกองทัพบก ได้มีการเน้นย้ำ มาตรการควบคุมการเข้าออกในพื้นที่ทหารให้เข้มงวดรัดกุมโดยเฉพาะให้ปิดประตูในเวลา 21.00 น.

สำหรับกรณีกำลังพลที่อาจจะต้องเดินทางออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด จะต้องมีหนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง

error: Content is protected !!