โฆษก ทบ. แถลง “บิ๊กแดง” สั่งย้าย เจ้ากรมสวัสดิการทบ.และทีมสนามมวยลุมพินีเข้าประจำ บก.ทบ.

27 มี.ค. 2020
356

โฆษก ทบ.
แถลง
“บิ๊กแดง”
สั่งย้าย
เจ้ากรมสวัสดิการทบ.และทีมสนามมวยลุมพินี
เข้าประจำบก.ทบ.
เพื่อสอบสวน
หลัง จัดมวย ไฟ้ท์ 6 มีค. แพร่CoViD-19
ขัดนโยบายรัฐบาล

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกทบ. เผยว่า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน ที่ บก.ทบ.

โดยสั่งการให้ กรมกำลังพลทหารบกได้ดำเนินการสอบสวน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการร้องเรียนเรื่องของการจัดการแข่งขันมวยที่ สนามมวยลุมพินี เมื่อ 6 มี.ค.63 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุในการแพร่กระจายเชื้อ CoViD-19

พร้อมมีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง ของสนามมวยลุมพินี มาช่วยราชการที่ กองบัญชาการกองทัพบก ในระหว่างที่มีการการสอบสวนเรื่องนี้

รวมทั้ง พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการ ทบ. ซึ่งเป็น นายสนามมวย ด้วย

ส่วนมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในส่วนของกองทัพบก ได้มีการเน้นย้ำ มาตรการควบคุมการเข้าออกในพื้นที่ทหารให้เข้มงวดรัดกุมโดยเฉพาะให้ปิดประตูในเวลา 21.00 น.

สำหรับกรณีกำลังพลที่อาจจะต้องเดินทางออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด จะต้องมีหนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง

ในส่วนของการรักษาการณ์ อาจพิจารณาลดกำลัง ลดความหนาแน่น หรืองดขั้นตอนปฏิบัติบางอย่าง เช่นการตั้งแถวต้อนรับผู้บังคับบัญชา

โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพล และ แม่ทัพภาค ไปปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์

รวมถึงให้แต่ละหน่วยเตรียมสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการทหารมาจากเหล่าแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และนายสิบเสนารักษ์ ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานทางการแพทย์ หรือสายงานเสนารักษ์ แล้ว

แต่ไปบรรจุปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพบก เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล เพราะในอนาคตหากมีกรณีจำเป็นฉุกเฉิน จะสามารถเรียกตัวเข้ามาช่วยเหลือกันได้

นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาทุกนาย

พร้อมเน้นย้ำให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพล

error: Content is protected !!