วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ตัวเลขคณิตศาสตร์ คำตอบ เบื้องหลัง คำสั่ง ห้าม คนแก่ อายุ70 อัพ ออกนอกบ้าน ขอไม่ให้ลูกหลานกลับบ้าน ตจว. เอาเชื้อไปแพร่

26 มี.ค. 2020
549

#saveปู่ย่าตายาย

“เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ ข้อมูล ตัวเลขคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ จากการประเมินของแพทย์ ถึงโอกาสที่ ผู้สูงอายุจะติดเชื้อCoViD-19 ได้สูงมาก

เรียกร้อง ลูกหลาน ปกป้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย รวมทั้งบรรดาทหารเกษียณ จำนวนไม่น้อย

โดยระบุว่า …..

คำถาม ที่ต้องการคำตอบ

ก_คนไทยผู้สูงอายุทั่วทั้งประเทศ
€มีกี่คน
€อยู่ที่ไหนบ้าง
€อยู่กับใคร
€อยู่อย่างไร :
-สภาพบ้านเรือน
-อาการการกิน
-การงานอดิเรก
-การนอน/การพักผ่อน
-สิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว/ประจำบ้าน
€เพื่อนฝูง
€การเดินทาง
€…
…ปัจจัยเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันข้างต้นของชาวไทยผู้สูงอายุนำสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19มากน้อยเพียงใด จะต้องมีการประเมินกันอย่างละเอียด
… ในส่วนนี้ ข้าราชการทุกฝ่าย(รวมถึงทหาร)ร่วมกับบรรดาครูอาจารย์ของทุกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยจะต้องเร่งระดมสมองกันลงมือรวบรวมข้อมูลเป็นการเร่งด่วน

ข_1.3%/50-59 3.6%/60-69 8.0%/70-79 14.8%/80-+ คือสิ่งที่คนไทยต้องนำมาคิด
(นักวิชาการ/สาขาสังคมศาสตร์: รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์(ที่ทำหน้าที่ปกครอง) รัฐประศาสนศาสตร์ … ในมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งหลาย : ธรรมศาสตร์ รามคำแหง ….ต้องเร่งคิดค้นวิชาการ-วิทยาการ-หลักการเพื่อสังคมออกมาประกาศ/บังคับใช้เพื่อการควบคุมตัวเลขมิให้มันกระฉูดพุ่งขึ้น)
…33%นี่คือร้อยละ(ตัวเลขมาตรฐาน)ของจำนวนคนไทย(ผู้สูงอายุ)ที่อาจจะเสียชีวิตจากการระบาดภายใต้การมีระบบการแพทย์ที่พอเพียง
…หากระบบการแพทย์ไม่พอเพียง ตัวเลขข้างต้นตะต้องเปลี่ยนไป(ในลักษณะตัวเลขสูงขึ้น)
…แล้วประเทศไทย/สังคมไทยจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร???
(มหาวิทยาลัยไทยทุกมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยทุกวิทยาลัย..ต้องรวมพลังช่วยคิดค้นหามาตรการลด/ดำรงตัวเลขนี้แล้วเสนอรัฐเพื่อกำหนดเป็นมาตรการของรัฐต่อไป)

ค_33% คืออัตรา/ตัวเลข(มาตรฐาน)ของการระบาดจากคน-สู่คนบนพฤติกรรมปกติของมนุษย์ทั่วไป

ทั้งนี้ อัตรา/ตัวเลขนี้จะยิ่งพุ่งกระฉูดบนพฤติกรรมที่ไร้วินัย การระบาดสู่คนที่น่าเป็นที่กังวล
… อัตรา/ตัวเลขการระบาดนำสู่การติดเชื้อ (33% ยังไม่ได้จำแนกว่าในจำนวนนั้นเป็นเด็ก=? คนวัยทำงาน=? ผู้สูงอายุ=?) ตัวเลข33%นี้โดยรวมแล้วจะต้องถูกลดลงอย่างรวดเร็วด้วยการกำหนดมาตรการเข้มข้นและประกาศใช้อย่างเข้มงวดโดยรัฐ
…อัตรา/ตัวเลขพาหะนำเชื้อสู่การกระบายแพร่ระบาดนั้นยิ่งเป็นการยากที่จะควบคุม
เด็กที่เป็นพาหะ=?%
คนวัยทำงานที่เป็นพาหะ=?%
ผู้สูงอายุที่เป็นพาหะเสียเอง=?%
รวมทั้งหมด=?%
อัตรา/ตัวเลขที่ยังไม่รู้นี้จะต้องได้รับการวิเคราะห์ประเมินตามหลักวิชาการอย่างเร่งด่วน
…สถาบันการศึกษาไทยทั้งหมดต้องขันอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นค้นหาหนทาง/มาตรการ-เฝ้าตรวจ/ติดตาม/ควบคุมสังคม…เพื่อลดอัตรา/ตัวเลขระบาด33%รวมถึงอัตรา/ตัวเลขที่เป็นพาหะนี้ลงให้กลายเป็นอัตรา/ตัวเลขเข้าสู่0ให้ได้ในเร็ววัน

ง_ประมาณการคนติดเชื้อCOVID-19
…ในประเด็นนี้ แพทย์ไทยได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว(บนพฤติกรรมไทย ที่ค่อนข้างไร้วินัย)แล้ว

โดยผลการประเมินออกมาว่าน่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
เมษายน 63 : 35x,xxx คนติดเชื้อ ผู้สูงอายุอาจเสียชีวิต7,xxxคน หากพฤติกรรมคนไทยในสังคมไทยยังเป็นเช่นนี้
7,xxxคนของผู้จะเสียชีวิตที่(ส่วนใหญ่)เป็นผู้สูงวัยนั้น. สื่อนัยสำคัญในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
พฤษภาคม 63 : จะมีผู้ติดเชื้อกี่คน และจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกี่คน
มิถุนายน 63 : จะมีผู้ติดเชื้อกี่คน และจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกี่คน

แล้วคนไทยทั้งชาติต้องทำอะไร

จ_การพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อที่รวดเร็วให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
€พิสูจน์ทราบได้ภายในเวลาเป็น “นาที” โอกาสการแพร่กระจายคิดได้เป็นตัวเลข”เป็นเท่าตัว”ได้ =(14x24x60)/หารด้วยจำนวน”นาที”ที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะหยุดยั้งการแพร่กระจายได้แน่นอน

€พิสูจน์ทราบได้ภายในเวลาเป็น “ชั่วโมง:ชม” โอกาสการแพร่กระจายคิดได้เป็นตัวเลข”เป็นเท่าตัว”ได้ =(14×24)/หารด้วยจำนวน”ชั่วโมง:ชม”ที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ ซึ่งหมายถึงว่าไม่แน่ว่าจะสามารถยุติการแพร่กระจายได้
€พิสูจน์ทราบได้ภายในเวลาเป็น “วัน” โอกาสการแพร่กระจายคิดได้เป็นตัวเลข”เป็นเท่าตัว”ได้ =14/หารด้วยจำนวน”วัน”ที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าการระบาดกระจายเป็นไปอย่างหนักแน่นอน

ในการนี้ชุดตรวจพิสูจน์การติดเชื้อได้ภายในระยะเวลาเป็น”นาที”จึงถือเป็นความสำคัญยิ่งบนความอยู่รอดปลอดภัยของคนไทยโดยเฉพาะความปลอดภัยของบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลาย

ฉ_การติดตาม/แจ้งเตือนด้วยอิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล)ในเวลาอันรวดเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้เพื่อนำผู้ติดเชื้อ”ทุกวัย”เข้าสู่กระบวนการกักกันและ/หรือโดยเฉพาะการแยกพาหะออกไปจากผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที

€การแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะไปยังกลุ่มผู้สูงอายุจะลดลงโดยทันที
@ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ(ทุกเพศทุกวัยที่ถูกตรวจพบและผ่านกระบวนการยืนยันพิสูจน์ทราบแล้ว) ทั้งนี้ คนใกล้ชิดกลุ่มนี้จะต้องถูกแจ้งเตือนเรียกตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล)โดยทันทีและถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์ทราบโดยทันทีเช่นกัน
@การตรวจสอบพิสูจน์ทราบการติดเชื้อของผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนั้นจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายใน1-2ชม เป็นอย่างช้า ในห้วงเวลานี้ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะต้องถูกยืนยันพิสูจน์ทราบให้ได้ภายใน1-2นาทีว่าเขาผู้นั้นได้กลายเป็นผู้ติดเชื้อไปด้วยแล้ว

ในการนี้ก็ต้องยิ่งจำเป็นต้องขยายขอบเขตการแจ้งเตือนกับการเรียกตัวมาตรวจสอบพิสูจน์ทราบไปยังบรรดาผู้ใกล้ชิดของบุคคลคนนั้นออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น

หลักการก็คือว่า “การตรวจสอบพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อจะต้องกระทำให้รวดเร็วยิ่งกว่าอัตราการแพร่ระบาด”

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล)/ซอฟต์แวร์ฉลาด/แอพพลิเคชันฉลาดจึงจำเป็นยิ่งที่จะต้องถูกคิดค้นขึ้นมาใช้งานโดยเร็ว

ช_ประมาณการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
€เครื่องตรวจพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศที่สามารถพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อทุกระยะได้ภายใน “1-2นาที” ที่มันจะต้องถูกผลิตออกมาสู่มือแพทย์และประชาชนให้ได้ในปริมาณสูงสุดเพื่อใช้ในการตัดวงจรมิให้การแพร่ระบาดกระจายไปถึงผู้สูงวัย
€เครื่องช่วยหายใจที่มีในครอบครองในทั้งประเทศต้องมีเพียงพอ
-เครื่องช่วยหายใจที่ใช้งานอยู่ในโรงพยาบาล(รัฐ-เอกชน)ทั่วทั้งประเทศไทย
@จำนวน
@สถานภาพ
@ขีดความสามารถ
-เครื่องช่วยหายใจที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตในโรงงาน
@กำลังการผลิต
@การนำส่ง/การแจกจ่าย
จำนวนเครื่องช่วยหายใจสื่อถึงจำนวนการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญ

ซ_ศักยภาพ: ขีดความสามารถและความพร้อมทางการแพทย์
€แพทย์(พลเรือน-ทหาร)
€บุคลากรทางการแพทย์(พลเรือน-ทหาร)
€กองหนุนแพทย์
จำนวนและความพร้อม(ระดมพล)ปฏิบัติงาน24/7
€โรงงานอุตสาหกรรมใดๆจะต้องถูกดัดแปลงให้เป็นโรงงานผลิตสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมืออุปกรณ์/เวชภัณฑ์/ยา-วัคซีน…ทางการแพทย์
ทั้งนี้ เพื่อรองรับอาการป่วยของผู้สูงอายุ

….

อ_เหตุใดจึงจำเป็นต้องปกป้องผู้สูงอายุเป็นสำคัญ เหตุผลคือว่า…
€ เด็กเยาวชนผู้เยาววัยนั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้เอาชนะCOVID-19 ได้ นั่นหมายถึงว่าเด็กเยาวชนสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้
€ คนวัยทำงานก็ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันตนเองได้ดีระดับหนึ่ง ทว่าสภาพการณ์ของมันก็น่าเป็นห่วงยิ่งสำหรับผู้มีสุขภาพอ่อนแอ
€ ผู้สูงวัยถือว่าเป็นกลุ่มคนน่าเป็นห่วงมากที่สุดเนื่องจากระบบสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนั้นเหลือประสิทธิภาพเพียงน้อยนิด

โอกาสเสียชีวิตมีสูงและอัตรา/ตัวเลขน่าจะทวีจำนวนตัวเองมากยิ่งขึ้นทุกขณะ

ข้อกังวลที่สุดก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อนั้นเสมือนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของเชื้อโรคCOVID-19ซึ่งจะสามารถพลิกผันไปเป็นแหล่งอาศัยที่ทำให้มันกลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มันมีอันตรายมากยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันอาจจะหวนกลับมาทำร้ายคนกลุ่มวัยทำงานและคนกลุ่มวัยเด็กเยาวชนในท้ายที่สุด

นั่นหมายความว่า เมื่อถึงวันนั้นอัตรา/ตัวเลขการเสียชีวิตของเด็กเยาวชนกับของคนวัยทำงานจากเดิมที่มีอัตรา/ตัวเลขต่ำก็จะเปลี่ยนไปเป็นอัตรา/ตัวเลขที่พุ่งขึ้นมากยากที่จะทำนาย

นั่นก็คือหายนะของชนชาติไทยที่คนไทยเรามิอาจยอมรับได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้สูงอายุทั้งหลายจึงถือเป็นความสำคัญยิ่งที่บรรดาพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการปกป้องอย่างถึงที่สุด

ฮ_ศาสตร์และศิลป์ในการป้องกันภัยพิบัติโรคระบาดCOVID-19
€นักวิทยาศาสตร์ ต้องเร่งระดมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์: ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะวิทยาเกี่ยวกับคุณลักษณะ/พฤติกรรมของเชื้อโรค COVID-19เป็นการเร่งด่วน

€นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรต้องเร่งระดมคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานชุดตรวจพิสูจน์การติดเชื้อที่สามารถพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อได้ภายในเวลาเป็น”นาที”-“1-2นาที” ออกมาใช้เป็นการเร่งด่วน (ด่วนที่สุดที่จะสามารถกระทำได้)

€นักวิทยาศาสตร์/วิศวกร/วิศวกรคอมพิวเตอร์/นักซอฟต์แวร์จะต้องเร่งระดมคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานซอฟต์แวร์ฉลาด(ระดมซอฟต์แวร์ที่มีใช้งานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่ถูกใช้งานทางการแพทย์ในปัจจุบัน)สำหรับใช้ในการติดตาม/เฝ้าตรวจผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย/ผู้สูงวัยที่มีอาการป่วยออกมาใช้เพื่อการควบคุมที่ทันเวลา

€นักวิชาการ/วิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิคจะต้องเร่งระดมรวมตัวกันเพื่อทำการประยุกต์ดัดแปลงบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายในประเทศไทยให้กลายไปเป็นโรงงานผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์โดยเฉพาะชุดตรวจสอบพิสูจน์ทราบผู้ติดเชื้อได้ภายใน”1-2นาที” และ/หรือบรรดานวัตกรรมสนับสนุนทางการแพทย์(เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล: ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชันสำหรับใช้ในทางการแพทย์)

€นักสร้างภาพยนตร์เพื่อสร้างจิตวิญญาณ/จิตสำนึกใหม่-สร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับคนไทยในสภาพการณ์ที่เกิดCOVID-19ระบาดหนัก ในลักษณะของการเร่งสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนไทยที่เป็นความสมัครสมานสามัคคีมีวินัยให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยโดยเร็ว
€นักปกครอง/ทหารต้องออกมาทำความเข้าใจและระดมพลังคนไทยทั้งชาติให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่เพื่อสร้างความอยู่รอดปลอดภัยของบรรดาคนไทยทั้งชาติในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอันถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนสูงสุด

@งานสำคัญที่สุดของคนไทยวัยทำงานทั้งชาติระหว่างสถานการณ์COVID-19ในวันนี้ ก็คืองานปกป้องชีวิตคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะงานปกป้องผู้สูงอายุให้รอดปลอดภัยจากCOVID-19 ภายใต้การระดมแรงงานจากคนวัยทำงานทุกคน ทั้งนี้ งานการอาชีพอื่นๆที่เป็นการงานอาชีพปกติที่ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องถูกชะลอและ/หรือยุติลงเป็นการชั่วคราว

คำตอบ ที่กำลังรอถูกตั้งให้เป็นคำถามนั้นได้ถูกหาออกมาแล้ว!!!

การกีดกันป้องกันคนไทยกลุ่มวัยทำงาน/กลุ่มเด็กเยาวชนมิให้เข้าไปปะปนกับผู้สูงอายุจึงกลายเป็นมาตรการสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยในขณะนี้

น่าเสียดายกลุ่มวัยทำงานกับกลุ่มเด็กเยาวชนที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคนั้นได้กระจายตัวจาก กทม ออกไปยังชนบทในทั่วทั้งประเทศไทยที่มีบรรดาผู้สูงอายุอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่เป็นจำนวนมาก….เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!!

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!