วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เป็นล้นพ้น!

 

“ในหลวง” พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ -เครื่องมือแพทย์ รวม 16 เครื่อง ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ไว้รับมือCoViD-19″

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดเผยว่า
เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ พระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่. มายัง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้ว

เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสCoViD-19 หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น ทางโรงพยาบาลจะได้มีอุปกรณ์เพียงพอพร้อมรับมือ

โดยมี พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

ในเบื้องต้นได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

error: Content is protected !!