ยังไม่ใช้ทหาร!!

26 มี.ค. 2020
274

 

“บิ๊กกบ” แจง
อำนาจหน้าที่ ศปม.
ชี้ ให้ ผบ.สส.คุม
แต่ไม่ได้แปลว่า ใช้กลไกทหาร
แต่บูรณาการทุกฝ่าย
เผย ตั้งด่านตรวจคัดกรองCoViD
359 จุด ทั่วประเทศ
ใช้ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เป็นหลัก
ยังไม่ใช้ทหาร
แต่บางจุด ในกทม. อาจมีสห.ไปร่วม

“บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด” กรรมการ ศอฉ.
และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง:ศปม. แถลงข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังประชุม ศอฉ.CoViD-19 นัดแรก

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ มีการตั้ง จุดควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด CoViD-19 รวม 359 จุด ทั่วประเทศ ในกทม.7 จุดตรวจ อำนวยความสะดวก คัดกรอง ประชาชน ผู้สัญจรไปมา ไม่สวมเครื่องป้องกัน หรือ มีผู้ติดเชื้อ

หรือมีการนำสินค้าควบคุมผ่านไปอย่างผิดปกติ ยัน ไม่ได้รบกวนในการสัญจร แต่ตอนนี้ ค่อยเป็นค่อยไป

ทั้งนี้ การให้ ผบ.ทหารสูงสุด เป็น หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นั้น ไม่ได้แปลว่า จะเอากลไกทหาร เข้ามาใช้ทั้งหมด แต่จะบูรณาการ ทั้ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการอื่นๆ มาอยู่ภายใต้ ศปม เพื่อให้ถูกปฏิบัติอย่างจริงจัง

โดยใช้กำลังตำรวจ และฝ่ายปกครอง เป็น หลัก จะไม่มีทหาร ยกเว้น ในกท. ที่สารวัตรทหาร จะไปช่วย

error: Content is protected !!