ทหารเรือ ล้าง สัตหีบ!!

26 มี.ค. 2020
237

 

หลัง ใช้พื้นที่ ทร. สัตหีบ เป็นที่กักกันตัว คนไทยจาก Wuhan-เกาหลี-อิตาลี
เพื่อตวามสบายใจ ของชาว สัตหีบ

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เปิดกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19”

โดยร่วมกับ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19”

โดยมีการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะตลาด ที่ประชาชนไปใช้บริการ ทางเดินเท้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ การแจกสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ จากการที่กองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID – 19” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้น

โดยใช้การผนึกกำลังทุกภาคส่วนของทางราชการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ให้ทราบถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว
Self Quarantine การอยู่บ้านเพื่อควบคุมหรือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือ Home Quarantine

รวมทั้งการแนะนำใช้มาตรการ Social Distancing ร่วมกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด

สำหรับการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในวันนี้ จะมุ่งในอีกเรื่องคือ การรักษาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะการทำให้ตลาดต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบปลอดภัยจากเชื้อโรค

error: Content is protected !!