วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ชายแดนใต้ เปลี่ยน จาก ด่านจุดตรวจ เป็น จุดตรวจคัดกรองCoViD

26 มี.ค. 2020
238

งานที่เพิ่ม ขึ้นของ ทหาร ตำรวจ ชายแดนใต้
เปลี่ยน จาก ด่านจุดตรวจ
เป็น จุดตรวจคัดกรองCoViD
เพราะปกติ ตั้งด่านตรวจ อยู่แล้ว
ชายแดนใต้ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน อยู่แล้ว
แต่ หลังมี ศอฉ.CoViD-19
ก็ต้อง มีจุดคัดกรองโรค

ระวังกันหน่อย นะ!!
ระวังทั้งคน ทั้งโจร ทั้งเชื้อโรค
เครื่องมือ ก็ยังไม่ค่อยพร้อม

ตั้งแต่ 00.30 น. ที่ ด่านตรวจร่วมบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมบาโงยซิแน ในการดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือการสังเกตุผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค พร้อมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในมาตรการ​การเฝ้าระวังและป้องกันโรค​ COVID – 19

พันเอก อภิชัย เผยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยในระดับพื้นที่มีมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมในการคัดกรองบุคคลที่เดินทาง และหน่วยกำลังทหารก็พร้อมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 อย่างสุดกำลัง เพื่อทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สิ่งสำคัญคือการ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจโรคตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและสามารถดูแลตนเองได้

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!