วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“สู้ๆ ค่ะ สู้ๆ”

26 มี.ค. 2020
318

 

ไม่ใช่แค่
ตรวจไข้
ใช้ เจล ล้างมือ
ที่ด่านจุดตรวจCoViDริมทาง
แต่ ทหารหญิง ทัพไทย
ยัง แจก หน้ากาก
และให้กำลังใจ ประชาชน ด้วย
“สู้ๆ ค่ะ”

สห.หญิง ทหารหญิง บก.ทัพไทย ร่วมทำงานที่ จุดตรวจคัดกรองฯ ที่หน้าห้าง บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ …..

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้สั่งจัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

โดยในขั้นต้นได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ กทม. จำนวน 7 จุด และพื้นที่ต่างจังหวัด 350จุด รวมทั้งสิ้น357จุด ทั่วประเทศ

เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19

พลเอก พรพิพัฒน์ ตรวจเยี่ยมจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า

พร้อม นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มาบริการให้กับประชาชนอีกด้วย

สำหรับการจัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก ในขณะนี้นั้น เพื่อจัดระเบียบด้านการเดินทาง การจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ

โดยจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีมาตรการในการสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภัยคุกคามหรืออาชญากรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะดำเนินมาตรการเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย และร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้

: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

error: Content is protected !!