วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สทป. ใช้บริการ กองทัพอากาศ พ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั้งอาคาร DTi สร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน

25 มี.ค. 2020
642

 

พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ -สทป.-DTi/ประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสCOVID-19 ของ สทป. ประสาน
ขอรับการสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากกองทัพอากาศ

โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (ศวอ.ทอ.) ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ดำเนินการฉีดพ่นทั่วทั้งบริเวณอาคาร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเป็นการป้องกันเชิงรุกต่อการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มาปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!