วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ต้อง มาเดินเอง

25 มี.ค. 2020
649

“ผบ.ทอ.”ตรวจ ร้านค้าสวัสดิการ ทอ.
พบมี สินค้าเพียงพอ
ไม่ตัองกักตุน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้า ให้แก่กำลังพล ครองครัว และ ผู้มาใช้บริการ และให้เกิดความมั่นใจว่ามีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพียงพอกับ ความต้องการ

ยังคงเน้นการจำหน่ายสินค้าในราคาสวัสดิการ โดยประชาชนทั่วไป ก็สามารถเข้าไปซื้อได้

ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ทั้ง 3 สาขา คือ สาขาท่าดินแดง สาขาทุ่งสีกัน และสาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ

Cr: กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!