วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

25 มี.ค. 2020
374

 

บรรยากาศ คุ้นๆ .
แต่ แตกต่าง

ฟัง….เสียง ผู้ประกาศ และรูปแบบ การประกาศ แล้ว…. บรรยากาศ คุ้นๆ ….แต่เป็น วิกฤติโรคระบาด ไม่ใช่วิกฤติการเมือง

หลัง นายกฯแถลงการณ์ แล้ว…..ได้มี แถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

1. การห้ามเข้าพื้นที่เขตกำหนดเสียง ให้ยึดตามคำสั่งผู้ว่าฯ ผู้ว่า กทม. ก่อนหน้านี้ไปก่อน (ปิดสนามกีฬาปิดสถานบันเทิง) จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ (ยังไม่มีเคอฟิว) ส่วนที่ยังไม่มีการห้าม เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ศาสนสถาน ให้ไปพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม
2. การห้ามเข้าราชอาณาจักร ทั้งบก เรือ อากาศ ยกเว้น คนไทยที่ยังตกค้างในต่างประเทศ บุคคลในคณะทูต ผู้ขนส่งสินค้า คนขับรถ เรือ เครื่องบิน หรือผู้ได้การยกเว้นจากนายกฯ โดยต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
3. ห้ามการชุมนุม
4. ห้ามแพร่ข่าวปลอม ที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับโควิด 19

ประเภทให้ (ส่วนราชการ)ทำ

1. ให้ส่วนราชการเตรียมมาตรการ บุคลากรเวชภัณฑ์โรงพยาบาลสถานที่เพื่อการช่วยเหลือประชาชน

ประเภทควรทำ หรือคำแนะนำต่อประชาชน (ยังไม่บังคับ)

1. คนแก่เกิน 70 ปี คนมีโรคประจำตัว เด็กต่ำว่า 5 ขวบ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงไม่ควรออกนอกที่พำนัก
2. ไม่ควรเดินทางสัญจรข้ามจังหวัด เว้นแต่ผู้มีความจำเป็น โดยจะมีด่านตรวจคัดกรอง
3. กิจกรรมตามประเพณีนิยมให้จัดเพียงตามความเหมาะสม โดยมีมาตรการป้องกันโรค

error: Content is protected !!