วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ตั้ง ผบ.ทหารสูงสุด เป็น หัวหน้าทีม ฝ่ายทหารฯ

25 มี.ค. 2020
248

“บิ๊กตู่” ผอ.ศอฉ.
ตั้ง ผบ.ทหารสูงสุด
เป็น หัวหน้าทีม ฝ่ายทหารฯ
ร่วมสนับสนุน ภารกิจศอฉ.
ด้านความมั่นคง

ในทีม ศอฉ. มี บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้รับผิดขอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านความมั่นคง และปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท โดยมีเหล่าทัพ ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอฉ.

error: Content is protected !!