วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“ผบ.ทบ.” ชวน “พลทหาร”อยู่ต่อ

25 มี.ค. 2020
930

“บิ๊กแดง” ชักชวน น้องๆพลทหาร
ยืดปลดประจำการ เมย.นี้
ให้สมัครเป็นทหารต่อ
จูงใจ ให้สิทธิ์เข้า
เป็นนักเรียนนายสิบ ทบ.
หวั่น ไม่มีงานทำ
และลดการเคลื่อนย้ายคนออกต่างจังหวัด
ยก พลทหาร 1.2 แสนนาย เป็นกำลังสำคัญ ของ กองทัพบก

“บิ๊กแดง” ประชุม ทบ. ผ่านระบบ VTC ไปทุกหน่วยทั่วประทศ ฝาก บอก “น้องๆพลทหาร” ผบ.ทบ. ชวนให้สมัคร เป็นพลทหารต่อ ยิดปลดประจำการ เม.ย. นี้ จูงใจ ให้สิทธิ์เข้า เป็นนักเรียนนายสิบ ทบ. หวั่น ไม่มีงานทำ
และลดการเคลื่อนย้ายคนออกต่างจังหวัด

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในที่ประชุมทบ. ผ่านระบบVTC ทั่วประเทศ ว่า ผบ.ทบ. มีความ ห่วงใยพลทหารประจำการ ที่จะปลดประจำการ เมย. นี้

“น้องๆ พลทหาร ซึ่งมีกำลังพลถึง120,000 นายถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ ทบ. แต่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoViD -19 ส่งผลไปทั้ว

ผบทบ. จึงขอเสนอทางเลือก ให้กับน้องๆ พลทหาร ให้ สมัครเป็นทหารกองประจำการต่อ

โดยกองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้น้องๆเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆ ทหารกองประจำการ ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจน
แน่นอน

ส่วนน้องๆ พลทหาร ที่มีความประสงค์จะขอปลดประจำการใน
เดือน เม.ย.นีเ ผบ.ทบ.ขอขอบคุณทุกคน ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญ
ในการรับใช้ประเทศชาติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา

“แต่ ขอให้น้องๆ ตรวจสอบให้แนใจอีกครั้ง ว่ามีงานรอ อยู่ก่อนที่จะขอปลดประจำการฯ หรือไม่” พลเอกอภิรัชต์ กล่าว

สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
คำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด

Wassana Nanuam

error: Content is protected !!