วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“บิ๊กแดง” สั่ง เคอร์ฟิว ทหาร ทบ.!!

25 มี.ค. 2020
303

“บิ๊กแดง”สั่ง 7 ข้อ รับช่วง สถานการณ์ ใช้พรก.ฉุกเฉิน สั่ง เคอร์ฟิวทหาร ให้กลับหน่วยก่อน 21.00 น. และห้ามออกจากหน่วย และห้ามนำคนอื่นมาพักด้วย คัดกรองเข้ม ทุกคนที่เข้าหน่วย ใช้กองรักษาการเป็นจุดคัดกรอง และให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศอฉ..CoViD อย่างเคร่งครัด เตรียมกำลังทหาร-แพทย์ พร้อม สนับสนุน ศอฉ./ชวน พลทหาร ที่จะปลด เมย. นี้ สมัครใจเป็นพลทหารต่อ หากกลับบ้าน ไม่มีงานทำ จูงใจให้ ได้สิทธิ์ เข้า รร.นายสิบ ทบ.

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในที่ประชุมทบ. ผ่านระบบVTC ทั่วประเทศ ว่า ทบ. มีกำลังพลติดเชื้อ CoViD-19 รวม5 นาย และกักตัว 238 นาย

ทั้งนี้หลัง รัฐบาล ประกาศ สถานการณ์ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มีค.2563 นั้น .ทบ มีหน้าที่เตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนรัฐบาล และ ศอฉ.

แต่จากการแพร่ระบาด จึงทำให้หารเตรียมพร้อมของกำลังพล สูงสุด พิทักษ ปกป้อง กำลังพลของทบ. ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสั่งการ 7 ข้อ
1.การพักอาศัย ของกำลังพล และ
ไม่ออกนอกหน่วย กลับเข้าบ้านก่อน2100 น, กากจำเป็นต้องขออนุมัติ ผบ.หน่วย และ ห้ามไม่เอาคนนอกมาพัก ยกเว้นได้รับอนุมัติจาก ผู้พัน และทำตามมาตรการของ สธ. และ ฝึกในที่ตั้ง ใข้มาตรการเดียวกัน ส่วน ฝึกนอกหน่วย ให่ยึดมาตรการคัดกรองของสธ.

2.ไม่เดินทางข้ามจังหวัด เว้นไปราชการ และสับเปลี่ยนกำลังเท่านั้น. ยกเว้น กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชา

3 .ปรับสถานที่ของหน่วยให้เกื้อกูล ไม่เเออัด เตรียมที่กักผู้กลับจากลาพัก

4. ขอให้หน่วย รักษาวินัย social distance ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ใช้ของส่วนตัว แบ่งผลัดรับประทานอาหาร และ กิจกรรมที่รวมตัวกัน ยึดมาตราการที่สั่งการเดิม
5 งดปล่อย ให้ทหารกองประจำการ ลาพักกลับบ้าน. แต่ให้จัดหารเยี่ยมญาติได้ แต่ต้องมีมาตรการคัดกรองตามมาตรการของ สธ. เพื่อพิทัษ์กำลังพล

6 .ให้ กองรักษาการ​ เป็นจุดคัดกรอง คนเข้าหน่วย ที่วัดอุณหภูมิ​ เจลเเอลกอฮอล์. กำลังพล ทุกนาย ใส่หน้ากากและบันทึกการเข้าออก อย่างเคร่งครัด

7 ผบ.หน่วยทุกระดับอยู่หน่วยกับลูกน้อง ในหน่วย อย่างใกล้ชิด หากขัดคำสั่ง มีผบต่อการโยกย้าย ให้ ดูแล กำลังพล และ น้องๆ พลทหาร 1.2 แสนนาย

คำสั่งนี้ มีผล 25 มีค 2563 ถึง 23 เมย 63

ทั้วนีเ ห่วงใยพลทหารประจำการที่จะปลดประจำการ เมย. ให้ สมัคร เป็น พบทหารต่อ และมีโอกาส เข้าเป็น นักเรียนนายสิบ

ส่วนคนที่จะปลด เมย. ก็ขอขอบคุณ
ที่มาช่วยประเทศชาต้ แต่ขอให้ตรวจสอบว่า มีงานรองรับ หรือไม่

ให้ ทบ ฟังคำสั่งของศอฉ อย่างเคร่งครัด จนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Wassana Nanuam

error: Content is protected !!