วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“บิ๊กตู่” นั่ง “ผอ.ศอฉ.CoViD”เอง ไม่มอบ รองนายกฯ

24 มี.ค. 2020
235

ใช้โครงสร้าง ศูนย์CoViD19
เสริม โครงสร้าง “ศอฉ. CoViD19”
“วิษณุ”ถกทีมงาน เร่ง ร่างคำสั่ง
เผย 26 มีค. ตั้งศอฉ. แต่ยังจะไม่ประกาศ เคอร์ฟิว ยังไม่ห้ามออกนอกบ้าน
แต่จะคัดกรอง การออกนอก กทม.
ทหาร-ตำรวจ ตั้งจุดตรวจ
ยัน ไม่ต้องกักตุนอาหาร จัดระบบรองรับ

ในการประชุม เตรียมการ ประกาศ ใช้
พรก.ฉุกเฉิน และตั้ง ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่จะมีผลในวันที่26 มีค.2563 นี้ ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบฯ นั้น

โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงต่างๆ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสมช. และพล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมตัวแทนทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ เข้าร่วมประชุม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ เป็น ผอ.ศอฉ.
นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง เป็นเลขานุการศูนย์ฯ

มีรายงานว่า โครงสร้าง ศอฉ. จะยึดกรอบการทำงาน ด้านต่างๆ ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดCoViD-19

โดยมี 8 ศูนยฺประส่นการปฏิบัติ 8 ด้าน ให้ ปลัดกระทรวง ในแต่ละด้าน เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

1.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแล

2.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ดูแล

3.ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแล

4.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อCoViD -19 มีสำนักนายกรัฐมนตรีดูแล

5.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ สตม.ดูแล

6. ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขดูแล

7.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า มีกระทรวงพาณิชย์ดูแล

8. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนการปฏิบัติของทหาร-ตำรวจ มี ผบ. ทหารสูงสุด ในนาม กองบัญชาการกองทัพไทย ทบ.-ทร.-ทอ.และ ตำรวจ รับผิดชอบงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน วันที่26 มีค.2563 นี้ จะมีมาตรการ ที่เข้มข้น ในการป้องกัน ไม่ให้ ประชาขน ออกนอก กรุงเทพฯ โดยจะมีการ ตั้งด่านจุดตรวจ ด่าน เส้นทาง ออกนอกกรุงเทพฯ ทุกด้าน. แม้ไม่ได้ห้าม ออกนอก กทม. แต่ จะมี จุดคัดกรอง ตรวจว่า จะไปไหนทำอะไร มีเอกสาร ให้เขียน. นี่เป็น แค่มาตรการหนึ่ง

ทั้งนี้ จะยังไม่มีการประกาศ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้าน ต้องรอดูสถานการณ์ ก่อน และดูความร่วมมือของประชาชน

แต่หาก ต้องประกาศ เคอร์ฟิว ก็จะมีมาตรการรองรับ เรื่องระบบการขนส่ง สินค้า อาหาร จากต่างจังหวัด จึงไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร ใดๆ

error: Content is protected !!