วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

Star Wars

24 มี.ค. 2020
196

Star Wars …. ไม่ได้มีแค่ ในหนัง แต่ เริ่องจริงใน อวกาศ มันยิ่งกว่า Star Wars

แล้ว ใครจะดูแล รับผิดชอบ ห้วงอวกาศ….ถ้าไม่ใช่ ทหารอากาศ … แม้ เราจะไม่มี กองทัพอวกาศ แต่ เรามีก็ ทหารอากาศ ไม่ต่ำกว่า 80 นาย ที่ผลัดเวรกัน เฝ้าระวัง ดูแลอวกาศ อยู่

เป็นภารกิจใหม่ที่ ท้าทาย ทหารอากาศ
ภารกิจ ที่ ประชาชน ยังไม่สนใจ ยังไม่ให้ความสำคัญ เพราะมองเป็นเริ่องไกลตัว

แต่ วันนี้ ทอ. มี ศูนย์ปฏิบัติการอวกาศ ทอ. แล้ว…. ที่จะเฝ้าดูแล อวกาศ แล้ว

error: Content is protected !!