วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บัตรแดง 001

23 มี.ค. 2020
340

 

“นายกฯบิ๊กตู่” ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสCoViD-19 นำประชุมคณะ
กรรมการ ที่ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณา ใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น หลัง ยิดผู้ติดเชื้อ สูงขึ้นๆ วันละ กว่า 100 คน

แถมทั้งประชาชน ไม่อยู่บ้าน แต่เดินทางออกต่างจังหวัด กลับภูมิลำเนา และพักผ่อน จากมาตรการ สถานบริการ ร้านค้า ห้าง ปิด 22 วัน

รวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่แห่กันกับประเทศ เพราะการปิดด่านชายแดน

หลังจากมีการพิจารณาว่า จำเป็นต้อง ประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงฯ ในมาตรา ที่จำเป็น หรือไม่ เมื่อใด

ภทพ: NationPhoto

error: Content is protected !!