วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทำเนียบฯ กัน CoViD กัน สื่อ ห้าม ขึ้น ตึกบัญชาการ-ตึกสันติ ห้าม วิ่ง เดินตาม รุม “นายกฯ-รมต.”

23 มี.ค. 2020
141

 

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสCoViD-19 สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล

โดย 1. กำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี ครม. และผู้บริหารจำนวน 3 จุด คือ
1. บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1
2. ตึกนารีสโมสร
3. ตึกสันติไมตรี

2.ห้ามสื่อมวลชน เดินตาม วิ่งตาม หรือรุมล้อม นายกรัฐมนตรีและครม.เพื่อขอสัมภาษณ์
3.ห้ามสื่อมวลชน เข้าตึกบัญชาการ ตึกสันตีไมตรี ยกเว้นกรณีที่มีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป
4.ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชน ที่จัดไว้ให้ทั้ง 3 แห่ง เป็นหลัก
5. สำนักโมษกจะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพ และให้สื่อมวลชน บันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น
6. ดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลโดยการวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและพ่นเชื้อสถานที่ทำงาน สัปดาห์ละสองครั้ง(ทุวันพุธช่วงเย็นและวันอาทิตย์)

error: Content is protected !!