วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ชายแดนใต้ ตื่นตัว

23 มี.ค. 2020
163

ชายแดนใต้ ตื่นตัว
ป้อง CoViD-19
ทหาร “ฉก.ปัตตานี”นำทีมชาวบ้าน
ล้าง ทำความสะอาด มัสยิดกลางปัตตานี พร้อมแจก เจลล์ ล้างมือ ไว้ใช้ ตอนละหมาด

หลัง จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ ให้พี่น้องมุสลิม ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การ “สลาม” และ การละหมาด และการรักษาความสะอาด เพิ่อป้องกันCoViD-19 รวมทั้ง พบผู้ติดเชื้อ จากการไปร่วมละหมาดใหญ่ ที่มาเลเซีย ก่อนหน้านี้

ทหาร หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25, ตำรวจภูธรเมืองปัตตานี, ผู้นำศาสนา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้น และอาคารที่อยู่บริเวณรอบๆ มัสยิดกลาง เมืองปัตตานี

ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยไวรัส Covid-19 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19

พันโท ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 ได้มอบเจลล้างมือ และสเปรย์ แอลกอฮอล์ให้แก่ผู้นำศาสนาไว้ใช้สำหรับให้พี่น้องประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจในมัสยิดได้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปละหมาดในมัสยิดอีกด้วย

error: Content is protected !!