วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพภาค4” สั่ง แจก สิ่งอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อ

22 มี.ค. 2020
484

“แม่ทัพภาค4”
สั่ง แจก สิ่งอุปกรณ์ ฆ่าเชื้อ
ให้ หน่วยกำลังทหารใน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส-4 อ.ของ สงขลา
ไว้ดูแลทำความสะอาดหน่วย และดูแลประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ป้องกันการแพร่ระบาดของCoViD-19
…….ใช้ ชื่อ “โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยCoViD-19 “

KK พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของCoViD -19 “โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยCoViD-19 ให้แก่หน่วยกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา”

โดยมีผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับมอบ

ที่ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พลตรี เกรียงไกร กล่าวว่า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ให้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยCoViD – 19 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อCoViD – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่นั้นจะเกิดผลประโยชน์

พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoViD- 19 เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สิ่งของอุปกรณ์ ที่จัดมอบให้แก่หน่วย ประกอบด้วย คลอรีน, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้เพื่อในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาด

error: Content is protected !!