วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ขาว …เขียว….โล่ง โปร่ง ..สะอาด พร้อมรับ ผู้ป่วย Covid-19

21 มี.ค. 2020
243

 

ซักซ้อมแผน
เตรียมความพร้อม
รับ ภาวะฉุกเฉินCovid-19

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการจัดให้มีการซักซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อเป็นการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ชุดทีมแพทย์ฉุกเฉิน มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติในการป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะดูแลประชาชนต่อไป

error: Content is protected !!