วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ปฏิบัติการ กว่า 200 ชม. ปิดล้อม เป็นวันที่10 ที่เขื่อนปัตตานี

21 มี.ค. 2020
848

 

ดู…..ภาพ จาก ฮ. มองลงไป จะรู้เลยว่า ทำไม มันไม่ง่าย
ทำไม ทหาร ตำรวจ ต้องใช้เวลา มาจนวันนี้ เป็น วันที่10 แล้ว
พื้นที้กว้าง เต็มไปด้วยตนไม้หนาปกคลุม
ตรวจการณ์ทางอากาศ แทบจะมองไม่เห็นอะไร ….. ได้แค่ กดดัน
การจะเข้าปฏิบัติการ แต่ละครั้ง จะต้องมั่นใจว่า จะไม่เกิดการสูญเสีย ของ จนท.ได้
และ คนร้าย ยังมีน้ำ เป็นประทังชีวิต และชำนาญพื้นที่

แต่ทหารยังไม่ลดละ ความพยายาม
เพราะถ้า คนร้าย ที่เหลือ คาดว่า 3 คน หนีรอดไปได้ จะเป็นอันตราย ต่อชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่

ภารกิจ ยังไม่มีการยุติ
แต่มีการปรับลดกำลังลงจากเดิม
และ ยังมีการประชุมซักซ้อมแผนกันตามปกติ
กำลังทหาร ตำรวจ ในส่วนที่เข้ามาเสริม ให้กลับ เข้าพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

แต่ในส่วนของกำลังที่เป็นส่วนปฏิบัติหลักยังคงอยู่เช่นเดิม

ทั้งนี้ ปฏิบัติการ ที่เขื่อนปัตตานี ตาเซะ เมือง จ.ยะลา ครั้ง นี้ เริ่มตั้งแต่ 12 มีค.2563. ทหารเจ็บ4 นาย
โดยฝ่ายทหาร ใช้การปิดล้อมกดดั ควบคู่การเจรจา ให้ ผู้นำศาสนา ระดับ บาบอ 2 คน มาช่วยเจรจา 2 ครั้ง แต่ไม้สำเร็จ
ก่อนที่ ปะทะครั้งที่2 คนร้าย เสียชีวิต3
และปะทะ ครั้งที่3 ทหาร เสียชีวิต 1 เจ็บ2
คนร้าย เสียชีวิต 1 คน
คาดยังหลบหนี อีก3คน
วันนี้ 21 มีนาคม 2563 เป็นปฏิบัติการ ต่อ วันที่10

error: Content is protected !!