วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ดู….การแจก “อาวุธ” ให้ นักรบ โควิดฯ

20 มี.ค. 2020
263

 

“อาวุธ ประจำกาย”
ของ ทหารจิตอาสาฯ….
เพื่อออกไปช่วย รบกับ เชื้อ CoViD
ทีมของนักรบเชื้อโรค ของ ทบ.

แม้จะเป็น “ไม้กวาด”
แต่การแจก ก็ เป็น ทห๊าน ทหาร
เข้มแข็ง รวดเร็ว เป็นระเบียบ !!

error: Content is protected !!