วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

พลทหาร กิน ถาดหลุม แม่ทัพ นายกอง ก็ กินถาดหลุม มีแก้วน้ำ ส่วนตัว นั่งแยกห่างกัน ตามมาตรการป้องกันCoViD-19

20 มี.ค. 2020
254

 

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยง ในสถานที่ราชการ ห้องรับประทานอาหารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ถูกสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ และการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ จัดการรับประทานอาหารโดยใช้ถาดหลุม ดื่มแก้วส่วนตัว จัดระเบียบที่นั่งรับประทานให้มีระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด ส่วนด้านพนักงานต้องมีการป้องกันตนเองเช่นกัน โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

error: Content is protected !!