วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ผึ่งแดด สู้CoViD-19

20 มี.ค. 2020
192

 

ทหารเรือ สุดแช็งแกร่ง !!
ให้ กำลังพลออกกำลังกาย ไล่CoViD-19 ไล่ความง่วง
เวลาบ่ายโมงตรง
วันละ 15 นาที
ท่ากายบริหารราชนาวี

มีรายงานว่า กองทัพเรือได้มีคำสั่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ทั้งหมด ออกกำลังกายกำลังพลภายในกองทัพเรือตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ CoViD-19 ของกองทัพเรือ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะระบาดขยายวงกว้าง

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

จึงขอให้หน่วยต่างๆ ตรวจแถวกำลังพลประจำวันทุกวัน เวลา 13.00 น. และให้กำลังพลออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น การออกกำลังกายท่ากายบริหารราชนาวี หรือ การออกกำลังกายแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยวันละ 15 นาที

โดยกำหนดให้กำลังพลแต่ละคน มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมนี้ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้การออกกำลังกายกลาวแดด นั้นจะช่วยให้แสงแดดได้ฆ่าเชื้อที่ติดตามเสื้อผ้า และเป็นการให้กำลังพลได้ยืดเส้นยืดสาย ก่อนเข้าทำงานช่วงบ่าย

error: Content is protected !!