วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทัพอากาศ ประกาศเลื่อน สอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนของทอ. ออกไปก่อน

20 มี.ค. 2020
197

หลังเมื่อเช้านี้ ส่งทหารไปทำความสะอาด ที่ ธรรมศาสตร์ รังสิต ไว้แล้ว ก็ตาม…จนกว่า สถานการณ์CoViD-19จะคลี่คลาย

กองทัพอากาศ แจ้งว่า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแพร่ระบาดมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบ และไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค โดยอยู่บนพื้นฐาน ของความห่วงใยของผู้สอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ กำหนดจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 2563 ในวันเสาร์ที่ 21มีนาคม 2563 ที่ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) นั้น

รร.นายเรืออากาศ ฯ.จึงขอเลื่อนการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะยุติ หรือควบคุมได้

โดย จะกำหนดวัน เวลา สถานที่
และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง

*สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊ก
และเว็บไซต์ www.admission.nkrafa.com
www.nkrafa.rtaf.mi.th**

error: Content is protected !!