วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ไม่ได้ทำ แค่หน้ากากผ้า แจก แต่ สมาคมแม่บ้านกองทัพไทย ทำ เจลล้างมือ แจก ด้วย

20 มี.ค. 2020
166

 

หลังบ้าน ไม่นิ่งดูดาย…..”คุณตั๋น”จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ กองทัพไทยร่วมบรรจุ”เจลล้างมือ” ใส่ขวด เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการใช้หน้ากากและเจลล้างมือ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองแพทย์ รร.ช่างฝีมือทหาร มาทำการผสมเจลล้างมือ และควบคุมการบรรจุ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ที่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

นอกจากนั้น ยังคงตัดเย็บหน้ากากผ้า แจกจ่าย อย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!