วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทบ. เข้ม ตั้ง จุดคัดกรอง ด้วยAI-ติดกล้อง Thermoscan พร้อม ตรวจวัดไข้กำลังพล-คนภายนอกก่อนเข้าติดต่องาน ป้องไวรัสCoViD-19 หลังแพร่ระบาดหนัก

20 มี.ค. 2020
605

จากกรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กำลังกระจายวงกว้างมากขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลก ประกอบกับกรณีที่พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงยังมีนายทหารระดับสูง ระดับ 1 ใน 5 เสือกองทัพบก พร้อมด้วยเจ้ากรมทหารต่างๆ และกำลังพลของกองทัพบกต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ เนื่องจากมีความใกล้ชิดและทำงานร่วมกันกับ พล.ต.ราชิต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19นั้น

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้ตั้งจุดคัดกรองตรวจร่างกายกำลังพลและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานภายในบก.ทบ. ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบAI ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสคล้ายกับที่สนามบิน การตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และติดสติกเกอร์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ซึ่งมีจุดคัดกรอง 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) จุดที่ 2 บริเวณหน่วยตรวจโรคที่ 1
จุดที่ 3 บริเวณหน้าลิฟท์อาคาร 2

นอกจากนี้ภายในแต่ละหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีที่ตั้งอยู่ภายในบก.ทบ. อาทิ กรมสารบรรณทหารบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ก็ได้จัดจุดตรวจคัดกรองในหน่วยด้วยเช่นกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและติดสติกเกอร์

พร้อมทั้งจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการ ขณะที่กำลังภายในบก.ทบ. ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเพรียงกันทุกคน

error: Content is protected !!