วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ล้างโคราช

20 มี.ค. 2020
151

ทหารทัพภาค2
ออกปฏิบัติการล้างเชื้อโรค
ประตูชุมพล
อนุสาวรีย์ ย่าโม
และฉีดน้ำยา ตามท้องถนน

ทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ จัดชุดปฏิบัติการและจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันทำความสะอาดฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดยจัดรถยนต์บรรทุกน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรคเข้าดำเนินการฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนบนท้องถนน และพื้นที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อคืนนี้

error: Content is protected !!