วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทร.”สั่งการ 7 ข้อ มาตรการคุม CoViD-19 เขตทหารเรือ

19 มี.ค. 2020
815

 

งดการเปิดให้เยี่ยมชมเรือ.-ให้สลับชุดกันทำงานที่บ้าน-งดปล่อยนักเรียน-พลทหารกลับบ้าน หวั่นนำเชื้อจากภายนอกเข้ามา-งดไปต่างประเทศในทุกกรณี -งดเลี้ยง สัมมนา กีฬา ท่องเที่ยวหน่วยทหาร ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ. ทร. สั่งการ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ปฏิบัติ เพิ่อลดการเคลื่อนย้ายคน และลดหารแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในช่วงสถานการณ์ CoViD-19 ระบาด

1.งดการ เดินทางไปต่างประเทศของกำลังพลในทุกกรณี
2.งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญ ตลาดนัด กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
3.งดการฝึกศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวกลุ่ม
4.งดการให้บริการของสถานกีฬา แบบสาธารณะ
5.งดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหาร และการเยี่ยมชมเรือ
6.หน่วยศึกษา ที่มีนักเรียนทหาร นักเรียนพยาบาล ที่เป็นนักเรียนประจำและทหารกองประจำการ ให้งดการปล่อยตัวกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาเดิม และให้งดการลากิจส่วนตัว
7.ให้หน่วยต่างๆพิจารณาจัดกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานเป็นชุด สลับเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วย โดยเน้นการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และการประชุมผ่าน Tele Conference จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หากตรวจพบว่า มีผู้สัมผัสโรค และมีโอกาสติดเชื้อ ให้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

error: Content is protected !!