วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

แยกกัน เราอยู่ รวมหมู่ เรา เสี่ยง !

19 มี.ค. 2020
345

 

นั่งประชุม แบบทหาร ยุค CoViD

“แม่ทัพภาค4” เรียกประชุม คณะกรรมการการตรวจเลือกทหารฯ พร้อมรับมือ การเกณฑ์ทหาร ท่ามกลาง CoViD-19 ตรวจเข้ม วัดไข้ ใส่หน้ากาก เตือน ต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรมไม่มีทุจริต ห้ามมีร้องเรียน เป็นอันขาด
โดนลงโทษ หนัก

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 เรียก คณะกรรมการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ร่วม
ประชุม ฟังคำชี้แจง และมอบนโยบาย การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากอง 2563 ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญซึ่งเป้าหมายในการตรวจเลือกทหาร คือการคัดเลือกกำลังพลที่มีความสมบูรณ์เข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับกองทัพ

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการนั้น ให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต และต้องไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยอันขาด

ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ อย่าได้หลงผิดกระทำการทุจริต หรือเรียกรับอามิสสินจ้างจากทหารกองเกิน ถ้ามีผู้กระทำผิดจริง จะได้รับการลงโทษสถานหนัก

แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยการตรวจเลือกทหารกองเกิน ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoViD-19 ได้มอบนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกัน ภายในสถานที่ตรวจเลือกให้ปลอดภัย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CoViD-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

กรณีตรวจพบกลุ่มเสี่ยงจะไม่อนุญาตเข้าสถานที่ตรวจเลือกเด็ดขาด เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

error: Content is protected !!