ถึงเวลา ต้องพูดความจริง ขออย่าบิดเบือน

19 มี.ค. 2020
142

 

“แม่ทัพภาค4” ขออย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มคนที่ก่อเหตุ คนสั่งการ แนะควรเลิก หากยังไม่หยุด ก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย จากเบาไปหาหนัก … รับฟังความเห็น ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2563

โดยมี ประธาน-รองประธาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนกระทรวง, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, และคณะประสานงานระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อบรมบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ จากผู้แทนทุกภาคส่วนตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาคประชาสังคมทุกกลุ่ม ที่ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกัน ระดมความคิดเห็นอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การหนุนเสริม ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ และบังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการปูทางไปสู่กระบวนการสร้างการพูดคุยอย่างเป็นทางการในอนาคตต่อไป

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเผชิญหน้ากับความจริง พูดความจริงเท่านั้น

ซึ่งมีความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปลุกกระแสให้เกิดความขัดแย้ง

ขออย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มคนที่ก่อเหตุหรือสั่งการควรเลิก หากยังไม่ยุติก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการจากเบาไปหาหนัก

การสูญเสียที่ผ่านมา ส่งผลต่อพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิม พวกเราทุกคนรับรู้เป็นอย่างดี ถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกัน ด้วยเรื่องที่เป็นความจริงทุกเรื่อง ไม่ต้องบิดเบือนกัน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาค 4 ยังฝากให้พี่น้องประชาชน เฝ้าฟังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ CoViD-19 หากมีอาการผิดปกติอย่างไรก็ให้รีบพบแพทย์กักกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

error: Content is protected !!