วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทัพฟ้า ร่วมปฏิบัติการ ล้างกรุงเทพฯ-ชานเมือง คืนนี้ 4 ทุ่ม ล้างรังสิต-ฟิวเจอร์ฯ “เสืออากาศ24/7” เสนอบทบาททหาร ทำสงครามCoViD-19 ต้องให้ทหาร “ควบคุมเมือง” ในยามวิกฤคื

19 มี.ค. 2020
451

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ส่งทีมทหารอากาศ ช่วยทำความสะอาดเมือง โดย กำหนดล้างถนน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต , เมเจอร์ รังสิต และท่ารถต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) 2200 น. คืนนี้

ขณะที่ “เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ ที่มีเนื้อหา ส่วน เกี่ยวกับบทบาททหาร ในการทำสงครามกับ CoViD-19

ทั้ง การระดมสรรพกำลัง ตทม
พ.ร.บ. ว่าด้วยการระดมกำลังยามวิกฤติ(สงครามเชื้อโรค)และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารราชการ mom

ทหารต้องทำหน้าที่ต่อสู้เอาชนะสงครามเชื้อโรคภายใต้แนวคิดยุติการ: “กระจายไปด้วยการสัมผัส”-95%” เป็นหลักใหญ่

ภารกิจหลักของทหารในการทำสงครามเชื้อโรค คือ “ควบคุมเมือง” อย่างเต็มรูปแบบ จัดระเบียบ/กำจัดสภาพสังคมแบบเบียดเสียด ออกไปจากสังคมไทยเป็นการชั่วคราว

ดำเนินการด้านการข่าวกรอง หา/ติดตามผู้เสี่ยงติดเชื้อทั่วทุกหัวระแหง

ใช้เทคโนโลยีทางทหารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีด้านพลเรือนเพื่อเผชิญหน้าสงครามเชื้อโรคให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

ระดม(ขึ้นบัญชี-ระดมพล)นำกำลังพล(ทหาร)ของกองทัพเข้าปฎิบัติการ(อย่างน้อยจำนวน)100,000 + คนเป็นอย่างน้อยให้สามารถเข้าปฏิบัติการ ”ควบคุมเมือง” ได้ในทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ข้าราชการทหารในประจำการ(สัญญาบัตร/ประทวน) เป็นกำลังหลักในการควบคุมเมือง

ทหารกองประจำการ/พลทหาร ทำหน้าที่เป็นชุด/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ

ทหารฯ6เดือน ที่มีความรู้/ทักษะทางสังคมให้ทำหน้าที่เป็นกำลังพลหลักเข้าปฏิบัติการทำสงครามเชื้อโรค

ทหารฯ12เดือน ที่มีความรู้/ทักษะทางสังคมให้ทำหน้าที่เป็นกำลังพล”หลัก”เข้าปฏิบัติการทำสงครามเชื้อโรคเช่นเดียวกัน

ทหารกองหนุน ให้ทำหน้าที่เป็นกำลังพลร่วมเข้าปฏิบัติการทำสงครามเชื้อโรค

กองกำลังทหารอาสาพิเศษ ที่มีจิตใจเพื่อสังคมให้ทำหน้าที่เป็นกำลังพลร่วมเข้าปฏิบัติการทำสงครามเชื้อโรค

เวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ต้องระดมสรรพกำลัง(ทหารเข้าควบคุมกิจการ)

แอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องมีพอเพียงทุกหัวระแหงทั่วประเทศไทย (ทหารเข้าจัดระเบียบ-อำนวยการ)

ระดับยอด Peak (ที่ต้องลดระดับตัวเลขให้ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ)
“ยอดผู้ป่วยสูงสุด-ยอดผู้เสียชีวิตสูงสุด” นั้นขึ้นอยู่กับ…
_การใช้อำนาจของผู้มีอำนาจที่มีความเด็ดขาดในการสั่งการควบคุม “Freeze: ควบคุมเมือง”ยามวิกฤติ

ความซื่อสัตย์ของแต่ละบุคคล(ของคนไทยทุกคน)ที่มีต่อสังคม คือ จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ การปกปิดข้อมูลถือเป็นหายนะ หมายความว่าความสามัคคีกับความมีวินัยคือปัจจัยของความสำเร็จในความอยู่รอดของบ้านเมือง

เทคโนโลยีทุกแขนงสาขา(โดยเฉพาะทางการแพทย์(เวชภัณฑ์/สารเคมี/…)-การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์(การสร้างกลุ่มคนเป็นสภาพสังคมแบบเบียดเสียด)ที่เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ พอมีในประเทศ(ไทย)ที่สามารถถูกนำมาใช้เผชิญเหตุCOVID-19ได้โดยทันทีฉับพลัน มิต้องรอคอยมาจากต่างประเทศ

error: Content is protected !!