วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เป๊ะ! ไม่พอ ต้อง ฟิต และ แกร่ง ด้วย

18 มี.ค. 2020
147

 

“ผู้การ ผู้พัน” หน่วยรบ แดนเหนือ ทัพภาค 3 เข้ารับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ACRPT:Army Combat Readiness Physical Test เพิ้อประเมืนผล ประกอบการพิจารณาตำแหน่ง
ตาม นโยบาย “บิ๊กแดง”

เริ่ม การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ACRPT (Army Combat Readiness Physical Test) ของผู้บังคับหน่วย ระดับกรม และ ระดับกองพัน รวมถึงกำลังพลที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3… โดยมี “รองต้น” พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รอง แม่ทัพภาค 3 ตรวจการทดสอบฯ

โดยในครั้งนี้ หน่วยดำเนินกลยุทธ์ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ACRPT จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย

1) Maximum Deadlift (MDL) งอเข่าครึ่งนั่งยกน้ำหนักจากท่างอเข่า 3 ครั้ง

2) Standing Power Throw (SPT)
3) Hand Release Push-up-arm extension (HRP)
4) Sprint-Drag-Carry (SDC) วิ่งวิบาก
5) Leg Tuck (LTK) ดึงข้อยกเข่า
6) 2k Run (2KR) วิ่งตัวเปล่าระยะทาง 2 กิโลเมตร

และ หน่วยนอกเหนือจากหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก กำหนด จำนวน 3 ท่า

โดยมี ผู้บังคับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ระดับกองพล ร่วมสังเกตการณ์ และ แผนกจัดการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติ

ที่ สนามทดสอบ กองทัพภาคที่ 3 สนามหญ้า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดย ทบ.จะจัดให้มีการทดสอบสรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2563 เป็นการทดสอบผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์ผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์

error: Content is protected !!