วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Creme of Creme

18 มี.ค. 2020
208

 

ฝึก “Command Training “
เฟ้นเลือก นักเรียนบังคับบัญชา
ของนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น62

นักเรียน ที่สอบเข้า รร.เตรียมทหาร ได้ ส่วนใหญ่จะเป็น คนเรียนเก่ง …
แต่เมื่อเข้ามา อยู่ร่วมกัน กับคนเก่งๆ
แต่เก่งในลักษณะที่แตกต่างกันไป….

ที่ รร.เตรียมทหาร… ต้องเลือก คนที่ทั้งเก่ง ทั้งประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ และการยอมรับจากเพื่อน มาเป็น นักเรียนบังคับบัญชา เพื่อรับการฝึก “Command Training “ และนำผลการฝึก ไปประมวลผล เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักเรียนเตรียมทหาร มาทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนทั้ง 4 กองพัน

ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่แสดงออกมา การกระทำทุกอย่างล้วนมีผลต่อการคัดเลือกทั้งสิ้น

และความเหนื่อย ความหิว ความง่วง ความอดทน ที่ต้องมีมากกว่าคนอื่น เพื่อรับภารกิจที่มีความกดดันมากกว่าคนอื่น ถึงจะเหนื่อยยาก แต่อย่าท้อถอย

“นักเรียนบังคับบัญชา 62”

Cr: กองพันนักเรียน รร.เตรียมทหาร

error: Content is protected !!