วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

แม่บ้านทัพไทย แจกจ่าย หน้ากากผ้า ให้กำลังพล พร้อมเจลล้างมือ

18 มี.ค. 2020
208

 

หลังจากระดม แม่บ้าน ทัพไทย ในการตัดเย็บหน้ากากผ้า ได้กว่า 1 หมื่นชื้น แล้ว …..”คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ก็ ทะยอย มอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ ให้ กับ “เลขาฯ เจี้ยบ”พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ที่มีความจำเป็น ที่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

error: Content is protected !!