100 ปี สัตหีบ 100 ปี “ร.6” พระราชทานที่สัตหีบ สร้างหน่วยทหารเรือ

18 มี.ค. 2020
547

“ผบ.ทร.” สร้าง “บก.ฐานทัพเรือสัตหีบ”ใหม่ รองรับภารกิจที่มากขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น
หลังอาคารเดิมเก่าแก่ มา 82 ปี

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบแห่งใหม่ ที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมีพลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ ทหารลูกจ้าง พนักงานราชการ กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบร่วมพิธี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตามที่ พลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน และกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชหัตถเลขาพรพราชทานแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ความว่า

“การที่จะเอาสัตหีบเป็นฐานทัพเรือนั้นก็ตรงตามความปรารถนาของเราอยู่แล้ว เพราะที่เราได้สั่งหวงห้ามที่ดินไว้ก็ด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น
แต่เมื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เป็นฐานทัพเรือและไม่อยากให้โจทย์กันวุ่น จึงได้กล่าวไว้ว่าจะต้องการที่ไว้ทำวัง สำหรับเผื่อจะมีผู้ขอจับจอง ฝ่ายเทศภิบาลจะได้ตอบไม่อนุญาตโดยอ้างเหตุผลว่า พระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์ เมื่อบัดนี้ทหารเรือต้องการที่นั้นก็ยินดีอนุญาตให้ (สั่งไปทางมหาดไทยด้วย)

นับเป็นต้นมา กองทัพเรือ เรือจึงได้ใช้พื้นที่ได้รับพระราชทาน ตั้งเป็นฐานทัพเรือจวบจนทุกวันนี้

ในส่วนของอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังเดิม เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น สร้างเมื่อประมาณปี 2480 ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจาก สถานีฝึกสัตหีบ เป็น สถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2480

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2486 สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้ยกระดับหน่วยงานขึ้นเป็นมณฑลทหารเรือสัตหีบ และเป็นฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2517

ซึ่งได้ใช้อาคารดังกล่าวนี้ เป็นกองบัญชาการสืบต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาที่อาคารดังกล่าวเป็น กองบัญชาการรวมประมาณ 82 ปี

แต่เดิมนั้น อาคารเป็นอาคารทรงเหลี่ยมจตุรัสย่อมุม มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 700 ตารางเมตร ต่อมาเมื่อหน่วยมีการขยายอัตรากำลังพลตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

จึงมีการต่อเติมอาคารจนมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 3,200 ตารางเมตร ใน 4 กลุ่มอาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อภารกิจของฐานทัพเรือสัตหีบได้ขยายขอบเขตมากขึ้นตามภารกิจของกองทัพเรือ ทำให้อาคารเดิมนั้นไม่สามารถรองรับความจำเป็นในการใช้งานอาคารอีกต่อไป

อีกทั้งด้วยสภาพอาคารที่เก่าและใช้ในราชการมานาน จึงเป็นการยากที่จะปรับปรุงและต่อเติมอาคารให้มีความเพียงพอกับความต้องการของหน่วย ฐานทัพเรือสัตหีบ

จึงได้มีการศึกษาแนวทางการสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือแห่งใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

โดยได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของหนทางปฏิบัติต่างๆ จนกระทั้งในปี พ.ศ.2562

จึงได้มีข้อตกลงใจในการสร้างอาคารกองบัญชาการหลังใหม่ บนพื้นที่ตั้งเดิมเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ใช้งานมามากกว่า 82 ปี

สำหรับอาคาร กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ใช้สอย 5,600 ตารางเมตร โดยกองทัพเรือได้อนุมัติตกลงจ้างกิจการค้าร่วม วอลแอนด์ เทสโก้คอน ให้ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

ในขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง. อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหลังใหม่ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ.2564
อันเป็นปีที่ 100 นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินใน อำเภอสัตหีบ ให้แก่กองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จะได้สถาปนาความมั่นคง สู่ศตวรรษใหม่ ต่อไป

ข้อมูล-:กองทัพเรือ

error: Content is protected !!