วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ไม่ปิดเมือง ไม่ปิดประเทศ ไม่เข้า ระยะ3

17 มี.ค. 2020
187

ไม่ปิดเมือง
ไม่ปิดประเทศ
ไม่เข้า ระยะ3
แต่ ปิดหมด สถานศึกษา-ผับ-สถานบันเทิง-ร้านนวด-สนามมวย-สนามม้า งดคอนเสิร์ต-งานแสดงสินค้า-กิจกรรมทางศาสนา 14วัน
เพิ่มมาตรการเข้ม ห้างฯ-ตลาด-สถานที่ราชการ -รัฐวิสาหกิจ-ร้านค้า-ร้านอาหาร
เลื่อนหยุด สงกรานต์ ‪13-15 เม.ย.นี้‬ ลดเคลื่อนคนข้ามจังหวัด
จำกัดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ให้หน่วยราชการ ชงแผนทำงานที่บ้าน
ห้าม ขรก. พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เดินทางไป ตปท.
แนะคนไทยต่างแดนชะลอกลับประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สวมหน้ากากอนามัยแถลง
หลังประชุม ครม. ที่เห็นชอบข้อเสนอจากคณะกรรมการโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข และนำเข้าสู่การพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์
CoViD-19

ยอมรับปัจจุบัน ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่ว่ามีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น

และเพื่อลดการแพร่ระบาดจาก กทม.ไปสู่จังหวัดอื่นๆ จึงจำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับ 6 ด้านคือ ด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกันด้านข้อมูลการชี้แจงและรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกันและด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งครม.ได้มีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้

ด้านสาธารณสุข ยืนยันยังไม่มีการปิดเมือง หรือปิดประเทศ(การห้ามเข้า-ออก) 

ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมี 4 ประเทศ บวก 2 เขตปกครองพิเศษ ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีประกันสุขภาพ ยินยอมใช้ Application ติดตามของรัฐ มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกทาง ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ตม. ดูหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศด้วยว่าประเทศก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยประเทศสุดท้ายคืออะไรบ้าง ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศไปแล้ว ก็จำเป็นต้องมีมาตรการให้เหมือนกับ 4 ประเทศ บวก 2 เขตปกครองพิเศษ เพื่อป้องกันการอ้อมเข้าประเทศ โดยไปพักกลางทางมาก่อนแล้วถึงเข้ามา ตม.จะต้องเข้าไปดูพาสปอร์ต ถ้าไปประเทศที่มีความเสี่ยงหรือที่ประกาศไปแล้วก็ต้องมีมาตรการคัดกรองแล้วแจ้ง มท.จากนั้นเข้าสู่มาตรการกักกัน ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วันตามมาตรฐานที่มีอยู่

.ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และยังไม่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีประกันสุขภาพ มีที่พำนักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ยินยอมใช้ Application ติดตามของรัฐ เรื่องนี้ต้องทำทุกช่องทางทั้งทางบกน้ำอากาศเป็นมาตรการที่ใช้กับการเข้าเมืองทุกทางมาตรการกักกันของรัฐ ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน

ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง แต่หลายอย่างอาจจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการเดินทางไปประชุมก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรัดกุม

แนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น ก็ขอแนะนำถ้าจะกลับมาก็ต้องเจอมาตรการของเราที่เข้มงวด

ส่วนมาตรการด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของรัฐบาลมาจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นการแถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์และการสาธารณสุข หลายอย่างที่เป็นมติเป็นความเห็นชอบในที่ประชุมจะเสนอมาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลโควิด –19 เป็นการแถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง อะไรที่อยู่ในอำนาจนายกฯ ก็ต้องใช้อำนาจนายกฯ ในการสั่งการตรงนี้

สำหรับด้านต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าจะมีการการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจ ดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีม

ในส่วนของในประเทศก็เช่นเดียวกัน ตนได้สั่งให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่มาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนต่างๆ เพื่อจะทำงานให้ข้อมูลและประสานข้อมูลกับรัฐบาล

ในด้านการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างที่มีความเสี่ยงสูงว่า จะมีการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งมีผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาจแพร่เชื้อได้ง่าย แม้จะป้องกันตัวเองแล้วและยังมีทางเลือกอื่นทดแทน การชุมนุม ได้แก่มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน ให้ปิดชั่วคราวตั้งแต่‪วันที่ 18 มี.ค.‬นี้ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

และให้สถานศึกษาดำเนินการ ป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาจจะมีการสอนทางออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของมาตรการที่สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการเอง โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะให้แนวปฏิบัติในการใช้ออนไลน์ สามารถปรึกษาได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าส่วนสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย จะต้องปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ใน กทม.และปริมณฑล

ขณะที่ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ปิดชั่วคราว 14 วัน พร้อมกันนี้ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น คอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทราบด้วย

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มการป้องกันสำหรับพื้นที่หรือสถานที่ที่ยังต้องเปิด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ส่วนร้านค้า ร้านอาหารจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรองอุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งต้องลดความแออัด

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนมาตรการลดความแออัดในการเดินทางนั้น ให้งดวันหยุดสงกรานต์ ‪ตั้งแต่ 13-15 เม.ย.นี้‬ โดยให้เลื่อนออกไปก่อน จะมีการชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศ ต้องเพิ่มความถี่การเดินรถและมีมาตรการคัดกรองที่รัดกุมและงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกัน

รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย และให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน หรือทำงานที่บ้านโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกลโดยให้หน่วยราชการทุกแห่งทำแผนการทำงานจากบ้าน และรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

นอกจากนี้ยังมีมาตรการกำกับดูแลในระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ กทม. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ใช้อำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ เพื่อกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด

error: Content is protected !!