วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ต้อนรับ “ทูตสหรัฐฯ” สุดคลาสสิค

17 มี.ค. 2020
153

4 เสือทบ. ตั้งแถวรับ
เปิดห้อง “จปร.” อาคารศรีสิทธิสงคราม หารือ
หยอดคำหวาน
ตอกย้ำ ไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ฟื้น ทุนIMET แถมให้เพิ่ม
ชื่นชม มาตรการป้องกัน COVID-19 ในฝึก Cobra Gold 20

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกต้อนรับ นาย Michael G. Desombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่มาแฃ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ ห้อง จปร. อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก

โดย นาย Michael G. Desombre เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า การเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

พร้อมระบุว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ และทั้งสองประเทศ
มีความร่วมมือด้านความมั่นคงในหลายมิติ

โดยเฉพาะด้านการฝึกศึกษาตาม “โครงการศึกษาและฝึกอบรมทางการทหารระหว่างประเทศ (IMET)” ที่กำลังจะมีการสานต่อ ส่งเสริม และเพิ่มช่องทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทางสหรัฐฯ ได้ชื่นชมกองทัพบกและกองทัพไทยในมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ที่ดูแลกำลังพลจากสหรัฐฯที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2020 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังได้กล่าวยืนยันในความสัมพันธ์ทางทหารอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ อันจะเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคต่อไป

error: Content is protected !!