วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

รณรงค์ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ชาวสัตหีบ

17 มี.ค. 2020
152

ทหารเรือ
สาธารณสุข
ผู้นำท้องถิ่นสัตหีบ
เดินรณรงค์ให้ความรู้
ทำความเข้าใจ ชาวสัตหีบ
พร้อม แจกหน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ คู่มือการปฏิบัติตน
ป้องกันโรคไวรัสCoViD-19

พร้อมทั้ง ขอบคุณประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่เสียสละ

หลังจากที่ กองทัพเรือได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณี COVID-19 พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ” เพื่อรองรับการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังดูอาการของผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoVid-19 นั้น

พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นายแพทย์ อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์ อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้

และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ และทำความเข้าใจ ถึงภารกิจการนำคนไทยมาเฝ้าระวังอาการในพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ อย่างเข็มงวด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่อความปลอดภัยของชาวสัตหีบ

error: Content is protected !!