วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Mask Cabinet

17 มี.ค. 2020
132

 

“บิ๊กตู่” ใส่หน้ากากผ้า ที่ตัดเย็บจากเศษผ้าไทย ที่เหลือจากการตัดเสื้อ… นำประชุม ครม…..นำร่องใส่หน้ากากอนามัย นั่งเว้นระยะ 1 เมตร

โดยที่ คณะรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคน สวมหน้ากาก

เป็นไปตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCoVid- 2019

error: Content is protected !!